En blogg - et nyhetsbrev!

03.01.2017

Etter at flere har etterspurt en oppdatering på nyheter, info fra styret om det skulle være noe, info om vei og værforhold har vi etablert denne siden som vil være vår blogg og et nyhetsbrev!

Åsbøseterdalen Velforening på nett

Etter at vi kom på nett har siden vært hyppig besøkt noe vi synes er veldig bra! Dersom det er informasjon som mangler ber vi om tilbakemelding på dette ettersom vi stadig ønsker å forbedre informasjonsflyten ut til medlemmer av velforeningen - og til de som kunne tenke seg å bli medlem i velforeningen!

Info fra styret januar 2017


Følger.

Info fra styret følger en av de nærmeste dagene.