Årsmøte 2021 er igang!

15.06.2021

Da har vårt digitale årsmøte kommet godt i gang. Våre betalende medlemmer har fått en sms med link til møtet. Selv om møtet er åpent fram til 20 juni anbefaler vi at dere går gjennom sakslista og sakene tidlig. Da kan dere følge med på innspill og gi kommentarer til sakene og få viktige momenter belyst før dere stemmer mot slutten av møtet. Et unntak er sak 1 konstituering av møtet, her vil en avstemming tidlig være viktig. Dessverre har vår tekniske plattform begrensinger så vi kan ikke endre på saker eller oppsettet etter møtet startet.

Håper dere alle benytter anledningen til å delta i møtet og utforme veien framover!

Med vennlig hilsen

Styret