Årsmøte i Velforeningen 2017

31.05.2017

Åsbøseterdalen Velforening inviterer sine medlemmer til årsmøte lørdag 3. juni 2017 kl 15. Møtet finner sted på Breiset ved Asgeirs garasje. Ta med stol og kopp, så ordner vi en liten servering!

For saker til årsmøtet bes medlemmene kontakte styret.

DAGSORDEN:

 • Godkjennelse av møteinnkallingen
 • Valg av møteleder og referent
 • Valg av 2 medlemmer tl å undertegne protokollen med møteleder
 • Styrets årsberetning
 • Regnskap
 • Løypekjøring i vinter og status Asgeir
 • Status mobilmast
 • Status strøm til Breiset
 • Fremdrift ifm planlegging og bygging av gapahuker og benker
 • Innkomne forslag
 • Valg

VELKOMMEN!