Info fra Vegstyret i Breisetveien

18.01.2019

Veistyret i Breisetveien minner om innbetaling av årsavgifter til veien:


Hytte kr 2000 pr år.
Årskort i bommen kr 400 pr år.
Ekstra årskort kr 800 pr år.
Depositum nye årskort kr 300.

Forfall var 15.01.19.
Konto 2351.73.03275
NB. For de som kjøper årskort uten å ha hytte er prisen fortsatt 2400