Nyheter fra vegstyret!

28.05.2018

Da har vegstyret for Juvsgrend-Breiset vegen hatt møte, og på juvsgrenda.no ligger oppdaterte vedtekter og referater fra veien. Ta en tur innom og se hva som skjer :)