Nytt styre og takk til avtredende

18.11.2020

Grunnet årets krevende situasjon med Covid ble årsmøtet utsatt og gjennomført elektronisk i høst. Årsmøteprotokoll samt utdrag fra dialogen mellom medlemmene ligger per idag på hjemmesiden. Nytt styre er valgt og i gang med sitt arbeide.

Velet har tradisjon for å takke fratredende styremedlemmer på årsmøtet, denne gangen må vi nøye oss med noen takkeord på nett.

Terje Rogde kom med i styret i 2015, og har vært formann siden 2017. Han har vist stort engasjement i velforeningen, og har også før han ble med i styret deltatt og lagt ned mange dugnadstimer i forbindelse med løypearbeid. Vi skylder ham en stor takk for fantastisk innsats gjennom mange år!

Anders ble med i styret i 2017. Han har med sin kunnskap og brede erfaring fra forskjellige områder, vært en god og viktig bidragsyter til styret. Tusen takk til Anders for hans flotte innsats i disse årene!

En velfortjent oppmerksomhet fra Velforeningen vil bli gitt til Terje og Anders.

Med vennlig hilsen

Styret i Åsbøseterdalen Velforening