Nytt styremøte er gjennomført!

30.11.2021

Den 23.11 ble det avholdt nytt styremøte, referatet fra dette kan du lese nedenfor eller du kan laste det ned her

Styret vil samtidig ønske alle hytte-eiere en riktig fin førjulstid!


Referat fra Styremøte Åsbøseterdalen velforening

Dato: 23 nov 2021
Deltakere: Espen, Arild, Tormod, Lars, May Britt, Roar
Referent: Arild

Agenda:

Tilbakemelding Nore og Uvdal Hytteforbund

 • Tormod orienterte fra siste møte. Ingen spesifikke saker for vårt område
 • Fordeling av midler til hytteforeningene er ferdigstilt for dette året

Løypekjøring

 • Vi har sendt innspill om aktuelle løypetraseer til kommunens arealplan
 • Det er flere aktuelle nye traseer nord i området vårt der det er mye nybygging
 • Vi tilstreber traseer som unngår islagte vann av sikkerhetsmessige årsaker
 • Utfordringer med preparering sør for Breisetvannet. Løypemaskina kommer ikke forbi naust ved vannet, så denne løypa kan bare kjøres med snøscooter. Vi ønsker dialog med grunneier om dette.
 • Det er behov for flere løypekjørere som kan forsterke løypelaget ved å overlappe med Eivind Kurverud. Vi kontakter aktuelle kandidater for å sjekke muligheter for å bidra. Vi kontakter også Antra for å undersøke mulighet til å kurse nye løypekjørere. Espen følger opp.
 • Service på Asgeir III hos Numedal rep skal bestilles. Espen følger opp.
 • Vi har en fri service på snøscooteren som del av kjøpsavtalen. Denne tas våren 2022.

Medlemskontingent

 • Mail sendes ut til alle medlemmer i slutten av januar
 • Vi oppfordrer grunneiere til å varsle om nye potensielle medlemmer. I tillegg følger styremedlemmene med i sine nabolag om det kommer nye hytteeiere.

Oppfølgingsliste:

- Vurdere alternative ressurser til løypekjøring - Espen

- Vurdere om vi skal etablere «varmebod» med toalett i tilknytning til garasjen til Asgeir - Roar/Tormod

- Værstasjon og web-kamera på nettpunkt på garasjen til Asgeir - Tormod

- Etablering av gapahuk i et skiløypekryss - Espen

- Dugnadsstyrke til å arrangere påskeskirenn - Espen

- Løypetrase sør-enden av Breisetvannet