Påskehilsen 2020 fra ordføreren

03.04.2020

NORE OG UVDAL KOMMUNE

Hilsen til hyttebefolkningen i Nore og Uvdal

Vi er inne i en krisesituasjon der sentrale myndigheter har besluttet tiltak som berører alle.

Målet er å redusere smittespredningen slik at færrest mulig blir syke av viruset samtidig.

Det pågår en kontinuerlig oppfølging, og nødvendige tiltak iverksettes for å møte utviklingen.

På vegne av innbyggerne i Nore og Uvdal vil jeg meddele av vi kommer til å savne dere nå i påsken.

Vi kommer til å savne livet dere skaper, alle folkene i fjellet og ikke minst all trafikken dere skaper i lokalsamfunnet vårt.

Anslagsvis har kommunen minst 15000- 20000 ekstra innbyggere i påskeuken. Skulle det oppstå et stort sykdomsutbrudd, og mange blir syke, er det antagelig fare for at legevakten og den øvrige helseberedskapen vil falle i sammen.

Håper dere alle kommer igjennom krisen på en betryggende måte, og ser fram til å få besøk av dere igjen når vi er kommet tilbake til normalsituasjon.

Sammen skal vi komme oss gjennom denne vanskelige tiden.

God påske ønskes dere alle!

Jan Gaute Bjerke

Ordfører