Presentasjon fra kommunen til hytteeierforeningene 10.06.17, Nore og Uvdal

12.06.2017

Skal vi sammen etablere en arena for samarbeid og dialog mellom hytteeiere og Nore og Uvdal kommune? 

Hvorfor?
 • Kommunen er opptatt av å ha et godt omdømme og godt samarbeid med hytteeierne.
 • Våre viktigste «ambassadører» for markedsføring av Nore og Uvdal som hytte- og turistkommune.
 • Betydning for næringsliv og samfunnsutviklingen i Nore og Uvdal kommune.
 • Medvirkning i kommunale planprosesser 
 • Bedre tjenester 
 • Informasjon 

Fakta

 • 3736 hytter (ekskl. setre/driftshytter) 
 • Gjennomsnittlig bruk: 58 døgn/år med gjennomsnitt 3,5 person opphold 
 • Bidrar med 270 mill. kr i omsetning inkl. nybygg

Bosted

Lokalisering

Viktigheten av ikke-kommersielle fritidstilbud

Viktigheten av kommersielle tilbud

Viktigheten av tilbud om hytteservice

Viktigheten av infrastruktur

Gjennomsnittlig døgnforbruk pr fritidsbolig

Gjennomsnittlig årsforbruk pr fritidsbolig

Anslått årsforbruk for alle 3 775 fritidsboliger i Nore og Uvdal (totalt)

Sysselsetting i Nore og Uvdal

Deltagelse i lokalsamfunnsutvikling

Det mest negative ved å ha fritidsbolig i Nore og Uvdal

I prioritert rekkefølge: 

Reiseavstand, dårlig veistandard 

 • Lite/dårlig/manglende preparerte skiløyper 
 • Alpinsenteret - uforutsigbart, manglende vedlikehold, smale åpningstider 
 • Høye kommunale avgifter (bør være lavere enn for fastboende) 
 • Dyr nettleie 
 • Manglende eller dårlig mobildekning/internett/tv 
 • Noe lite handels-, afterski- og servicetilbud 
 • Manglende resirkulering/avfallssortering + for få containere/avfallsplasser 
 • Kommunen - byråkrati, forskjellsbehandling av hytteområder, for lang saksbehandlingstid 
 • Ikke tillatt å fiske i fjellvannene (private)

Det mest positive ved å ha hytte i Nore og Uvdal

I prioritert rekkefølge: 

 • Fin natur 
 • Fint ski- og turterreng, naturopplevelser, friluftsliv 
 • Fred, ro, stillhet, rekreasjon 
 • Grei reiseavstand 
 • Lite utbygd - ikke overbefolket, lite trafikk og god plass 
 • Lokalbefolkningen og grunneiere er hyggelige 
 • Alpinanlegg 
 • Gode skiløyper/løypenett 
 • Fiskemuligheter 
 • Hyggelig miljø/usnobbet 
 • Nærhet til Hardangervidda og tilgang til fjell

Hvilke punkter skal man fokusere på?

 • Sti og løyper 
 • Renovasjon 
 • Kommunal saksbehandling som gjelder hytteeier (prosess, behandlingstid, tilgjengelighet) 
 • Brøyting 
 • Feiing av fritidsboliger 
 • Kommunal planlegging (Kommuneplaner/arealplaner/reguleringsplaner) 
 • Brannberedskap 
 • Tilgjengelighet til hytteområder for utrykningskjøretøy 
 • Helsetjenester, legevakt 
 • Varsling24 (vannforsyning, skred/ras/flom, m.m.) 
 • Mobildekning, TV, internett - kommunes medvirkning 
 • Eiendomsskatt

Hva gjør andre kommuner?

Vestre Slidre kommune: 

 • Arena for dialog og samarbeid med kommunen 
 • Organisatorisk overbygning for velforeningene 
 • Organisatorisk overbygning for hele Valdresregionen 

Hol kommune: 

 • Arena for dialog og samarbeid med kommunen 
 • Organisatorisk overbygning for velforeningene 

Hva tenker dere?
Denne presentasjonen er lagt ut som informasjon til medlemmene av Velforeningen, presentert på møtet med Nore og Uvdal kommune 10. juni 2017.