Presentasjon fra Nore og Uvdal Kommune

12.06.2017

Skal vi sammen etablere en arena for samarbeid og dialog mellom hytteeiere og Nore og Uvdal kommune?

Hvorfor?

 • Kommunen er opptatt av å ha et godt omdømme og godt samarbeid med hytteeierne.
 • Våre viktigste «ambassadører» for markedsføring av Nore og Uvdal som hytte- og turistkommune.
 • Betydning for næringsliv og samfunnsutviklingen i Nore og Uvdal kommune.
 • Medvirkning i kommunale planprosesser
 • Bedre tjenester
 • Informasjon

Fakta

 • 3736 hytter (ekskl. setre/driftshytter)
 • Gjennomsnittlig bruk: 58 døgn/år med gjennomsnitt 3,5 person opphold
 • Bidrar med 270 mill. kr i omsetning inkl. nybygg

Bosted

Lokalisering

Viktigheten av ikke-kommersielle fritidstilbud

Viktigheten av kommersielle tilbud

Viktigheten av tilbud om hytteservice

Viktigheten av infrastruktur

Gjennomsnittlig døgnforbruk pr fritidsbolig

Gjennomsnittlig årsforbruk pr fritidsbolig

Anslått årsforbruk for alle 3 775 fritidsboliger i Nore og Uvdal (totalt)

Sysselsetting i Nore og Uvdal

Deltagelse i lokalsamfunnsutvikling

Det mest negative ved å ha fritidsbolig i Nore og Uvdal

I prioritert rekkefølge:

Reiseavstand, dårlig veistandard

 • Lite/dårlig/manglende preparerte skiløyper
 • Alpinsenteret - uforutsigbart, manglende vedlikehold, smale åpningstider
 • Høye kommunale avgifter (bør være lavere enn for fastboende)
 • Dyr nettleie
 • Manglende eller dårlig mobildekning/internett/tv
 • Noe lite handels-, afterski- og servicetilbud
 • Manglende resirkulering/avfallssortering + for få containere/avfallsplasser
 • Kommunen - byråkrati, forskjellsbehandling av hytteområder, for lang saksbehandlingstid
 • Ikke tillatt å fiske i fjellvannene (private)


Det mest positive ved å ha hytte i Nore og Uvdal

I prioritert rekkefølge:

 • Fin natur
 • Fint ski- og turterreng, naturopplevelser, friluftsliv
 • Fred, ro, stillhet, rekreasjon
 • Grei reiseavstand
 • Lite utbygd - ikke overbefolket, lite trafikk og god plass
 • Lokalbefolkningen og grunneiere er hyggelige
 • Alpinanlegg
 • Gode skiløyper/løypenett
 • Fiskemuligheter
 • Hyggelig miljø/usnobbet
 • Nærhet til Hardangervidda og tilgang til fjell

Hvilke punkter skal man fokusere på?

 • Sti og løyper
 • Renovasjon
 • Kommunal saksbehandling som gjelder hytteeier (prosess, behandlingstid, tilgjengelighet)
 • Brøyting
 • Feiing av fritidsboliger
 • Kommunal planlegging (Kommuneplaner/arealplaner/reguleringsplaner)
 • Brannberedskap
 • Tilgjengelighet til hytteområder for utrykningskjøretøy
 • Helsetjenester, legevakt
 • Varsling24 (vannforsyning, skred/ras/flom, m.m.)
 • Mobildekning, TV, internett - kommunes medvirkning
 • Eiendomsskatt

Hva gjør andre kommuner?

Vestre Slidre kommune:

 • Arena for dialog og samarbeid med kommunen
 • Organisatorisk overbygning for velforeningene
 • Organisatorisk overbygning for hele Valdresregionen

Hol kommune:

 • Arena for dialog og samarbeid med kommunen
 • Organisatorisk overbygning for velforeningene

Hva tenker dere?

Denne presentasjonen er lagt ut som informasjon til medlemmene av Velforeningen, presentert på møtet med Nore og Uvdal kommune 10. juni 2017.