Referat fra Årsmøte 3.6.17

27.06.2017

Da er referatet fra årsmøtet i Velforeningen publisert på hjemmesiden, du finner det under Nyheter -> Styrereferat eller ved å klikke her 

Herfra kan du laste ned referatet.

Ny kontaktinformasjon til Styret er også oppdatert.

Ha en fin uke!