Regnskap for Juvsgrend-Breiset veien

30.01.2020

På vegne av styret i Juvsgrend - Breisetveien informerer vi med dette om at regnskapet for 2019 er klart og lagt ut på https://juvsgrenda.no/

Her finner du også informasjon om vedtekter og referat.