Velkommen til Årsmøte 2022

06.05.2022

Tid: Lørdag 4. juni kl 15:00

Sted: Garasjen til Asgeir på Breiset

Innmelding av saker gjøres til espen.loe@ebnett.no innen 20. mai 2022

Foreløpig saksliste:

 • Konstituering
 • Valg av møteleder
 • Valg av 2 personer som sammen med møteleder undertegner protokollen

Behandling av

 • Årsmelding
 • Regnskap i revidert stand
 • Innkomne forslag
 • Plan for kommende år
 • Budsjett for kommende år

Valg

 • Leder for 1 år
 • Styremedlemmer
 • Varamedlemmer
 • Revisor
 • Valgkomité

Fullstendig saksliste er sendt ut og kan også lastes ned her