Skiløyper

Er det kjørt noen spor?

I løpet av vintersesongen legges det ut løypeinformasjon under forutstening av at det er snø og frost til å kunne ta maskinene ut. Informasjon finner du her:

Skisporet.no

Uvdal.no

Velforeningens løypeplan finner du her

Løypenettet i Åsbøseterdalen består av

SÆTERLØYPA - LANGMYRHAUGEN - ÅLYKKJA - 

HOLMEVATN - TRÅSÅVIK - PARDIS - LUFSJÅ