Medlemskap
Støtt vårt arbeid!

Åsbøseterdalen Velforening har som oppgave å tilrettelegge for alle som ønsker å benytte seg av fjellet. Velforeningen er basert på frivillig arbeid og vi trenger all støtte vi kan få for å kunne opprettholde et høyt kvalitetsnivå på skiløyper og turstier. Velforeningen har begrensede inntekts-muligheter og vi er derfor helt avhengige av medlemskontingenten. Våre inntekter går i hovedsak til drift og vedlikehold av løypemaskin, samt merking og tilrettelegging av stier i området. 

Et medlemskap koster kr 750,- per år per hytte

Ønsker du å følge oppfordringen om å bidra, vær vennlig å merke betalingen med navn på betaler + medlemskontingent 2018. Innbetalingen gjøres til konto 1594.35.15783

Bli medlem!

Send oss dine kontaktdetaljer og vi vil ta kontakt med deg så raskt som mulig.