Informasjon om bomveg

Juvsgrend - Breisetvegen har system for skiltgjenkjenning av bilnummer.

All betaling av abonnement eller enkeltpasseringer skjer på Youpark.no

Obligatorisk abonnement med årsavgift for alle hytte-eiere og hytte-leiere

Bomveg til Breiset fra Juvsgrend, 1 kalenderår. Inkl 2 biler.

3000 NOK

Enkeltpassering personbil

Bomveg fra Breiset til Juvsgrend

100 NOK


Enkeltpassering liten traktor/liten lastebil

Bomveg fra Breiset til Juvsgrend

200 NOK

Enkeltpassering stor traktor/lastebil

Bomveg fra Breiset til Juvsgrend

300 NOK

Sommerkort

Bomveg Arnesgårdveien, fra snøen går til den kommer

1000 NOK

Enkeltpassering

Bomveg Arnesgårdveien

50 NOK


Kontaktinformasjon

Brøyting og vedlikehold av veg Juvsgrend - Breiset

Tore Bergstøl tlf 992 67 920

Stein Bergstøl tlf 971 12 134

Brøyting av veg Seterdalen

Styret i Breisetdalen Veglag

Asbjørn Teige tlf 971 95 249

Jens Jacob Jensen tlf 456 13 459

Lars Troppen tlf 932 58 084

Ole Knut Lappegård tlf 913 23 305