Informasjon om bomveg

Årsavgift for hytteeiere inkl 1 bomkort

Bomveg til Breiset fra Juvsgrend, 1 kalenderår

2400 NOK

Ekstrakort for hytteeiere

Bomveg til Breiset fra Juvsgrend, 1 kalenderår

800 NOK

Enkeltpassering

Bomveg fra Breiset til Juvsgrend

70 NOK

Sommerkort

Bomveg Arnesgårdveien, fra snøen går til den kommer

1000 NOK

Enkeltpassering

Bomveg Arnesgårdveien

50 NOK


Kontaktinformasjon

Brøyting av veg Juvsgrend - Breiset

Tor Haugje tlf 99 29 28 83

Brøyting av veg Seterdalen

Kontakt bom Breisetdalen

Ved problem med bommen kontakt ett av følgende nummer:

Asbjørn Teige tlf 971 95 249

Jens Jacob Jensen tlf 456 13 459

Lars Troppen tlf 932 58 084