Løypenett

I løpet av vintersesongen vil det legges ut oppdatert løypeinformasjon på Skisporet. Forutsetningen for å kjøre løyper er snø og frost før man tar maskinene ut. Denne vurderingen gjøres av løypeansvarlig og løypekjører, som sitter med best kompetanse.

Oppfordrer til å følge løypestatus på https://uvdal.no

Velforeningen har utarbeidet en egen løypeplan.


SÆTERLØYPA

PARDIS og TRÅSÅVIK

HOLMEVANN

Oppdatert juni 2022

LANGMYRHAUGEN

ÅLYKKJA

LUFSJÅ