Løypenett

I løpet av vintersesongen vil det legges ut oppdatert løypeinformasjon på Skisporet. Forutsetningen for å kjøre løyper er snø og frost før man tar maskinene ut. Denne vurderingen gjøres av løypeansvarlig og løypekjører, som sitter med best kompetanse.

Oppfordrer til å følge løypestatus på https://uvdal.no

Velforeningen har utarbeidet en egen løypeplan.


Løypekjøringsplan

Åsbøsterdalen Velforening har ansvaret for og organiserer løypekjøring, vedlikehold av traseer, stier, løypemaskin og alt tilhørende utstyr som eies av foreningen. Dette inkluderer også garasjen til Asgeir. Vi organiserer oppkjøring av løyper i henhold til kommunens løypeplan.

Grensen mot Imingfjell- løypa, som kjøres av Haugåsen Løypelag, går ved Liverudhaugen (Ålykkja). 

Alt arbeid med løypene og stiene er organisert gjennom dugnadsarbeid av medlemmer i Velforeningen.

Løypekjøring høst og tidlig vinter

Forberedelser til vinterens løypekjøring starter hver høst med kontroll av løypetraseer og istykkelsen der løypa går over vann. Asgeir blir ikke brukt før vi har god og sikker is på 40 cm. For scooter holder det med 20 cm god is. Når snøen kommer starter arbeidet med å pakke snø, fylling av bekker, og rydding av trær som er kommet i veien for løypekjøring. Det jobbes kontinuerlig med å få traseen opp på sikkert, tørt land og forbedret slik at vi kan øke kvaliteten på løypene våre.

Løypekjøring vinter

Selve løypekjøringen blir utført av Velforeningens godkjente løypekjørere. De har selv ansvaret for å vurdere når det er hensiktsmessig å kjøre med tanke på vær, vind, snøføre, nedbør og isforhold i traseen. Sikkerhet for løypekjører, skiløpere og løypemaskin har høyeste prioritet og skal gå foran andre hensyn. Asgeir kjører ikke over isen på Svartevatn grunnet sikkerhet, her brukes kun scooter når det er trygt.

Normalregler

  • Normalt kjøres løypene opp torsdag eller fredag
  • Ved behov vedlikeholdes løypene gjennom helgen
  • Ved større snøfall kjøres løypen ekstra, dette også for vedlikehold av traseen
  • I vinterferieukene, uke 8 og 9, kjøres løypene gjennom ukedagene ved behov
  • I jul- og nyttårsdagene samt påske, vedlikeholdes løypene fortløpende ved behov
  • Ved krevende forhold vil traseen fra Breiset til Langemyrhaugen og Sæterløypa prioriteres
  • Traseen til Lufsjå kjøres på ettervinteren, her vil det bli tatt hensyn til om det er villrein i området. Denne løypa kjøres ikke i dårlig vær, som vurderes av løypekjører.

SÆTERLØYPA

PARDIS og TRÅSÅVIK

HOLMEVANN

Oppdatert november 2023

LANGMYRHAUGEN

ÅLYKKJA

LUFSJÅ

Hjelp oss gjerne!

Gode skiløyper og lange sesonger krever gode løypetraseer. Rydding, merking og vedlikehold, samt bygging av bruer og legging av rør gjennomføres som dugnad med innslag av profesjonell støtte til større anleggsarbeider. Vel møtt til alle som kan bidra noen timer!

Eventuelle spørsmål og forslag til forbedringer er til god hjelp for å forbedre vårt vintertilbud av flotte skiløyper. Ta da gjerne kontakt med oss i Styret!