Årsmøte 2023 - innkalling

01.05.2023

Årsmøte i Åsbøseterdalen Velforening 

Lørdag 27. mai kl 15:00 ved skigarasjen på Breiset

Innmelding av saker gjøres til espen.loe@ebnett.no innen 13 mai 2022

1. Foreløpig saksliste:

- Konstituering

- Valg av møteleder

- Valg av 2 personer som sammen med møteleder undertegner protokollen


2. Behandling av:

- Årsmelding

- Regnskap i revidert stand

- Innkomne forslag

- Plan for kommende år

- Budsjett for kommende år


3. Valg

- Leder for 1 år

- Styremedlemmer

- Varamedlemmer

- Revisor

- Valgkomité


Fullstendig saksliste utgis senest 20 mai.