Det er februar - det er snø - det er SKILØYPER!

25.02.2022

Nå midt i februar fikk vi endelig et skikkelig snøfall og Asgeir (løypemaskinen vår) ut av garasjen. Det begynner å bli vanlig med uvanlige vintre, og denne startet med en solid kuldeperiode fram til jul og deretter en mild januar måned - som på sin side ble mye is og glatte. Felles for begge periodene var lite nedbør. Men nå har det skjedd og vi håper å møte mange av dere i løypene i vinterferieukene.

Løypekomiteen har gjort en fantastisk jobb med å forberede skiløypene. De har vært ute etter hvert snøfall og vindvær, og kjørt gjennom hoved-traséene for å pakke sammen snøen slik at vinden kan fylle på med snø. Rett før vinterferien fikk Asgeir komme ut og finpreparert Seterløype med Langemyrhaugen. De øvrige traseene rundt Ålykkja og Holmevann, samt ned til Tråsevikstulen er kjørt med scooter. Det er rapportert litt lite snø enkelte steder sørover så pass på skiene.

Om skiføret holder til påske er vanskelig å spå. Sola vil helt sikkert tære på snøen, men med kaldt vær og forhåpentlig mer påfyll av snø skal man aldri si aldri. Vi har jobbet for at løypetraseene går utenom islagte vann, og vurderer også om vi kan få til en trasé som krever lite snø. En slik tidligtrasé vil være et godt tilbud om vi får flere snøfattige vintre, samt forlenge sesongen.

Nå som mobildekningen er forbedret i området kommer vi til å teste ut GPS løsningen til Skisporet. Kanskje kan vi snart tilby oppdatert løypeinfo på nett.

Sommerstier og løypevedlikehold

Til sommeren trenger vi å styrke vedlikeholdet av sommerløypene våre. I dag er det litt tilfeldig hvem som tar ansvar og rydder i sine områder, og hvor løypene sperres av nedfallstrær.

Styret ønsker å få oversikt over dere som føler ansvar for ulike stier, men også med nye bidragsytere som sammen med sine hyttenaboer kan ta ansvar for en sti som trenger oppsyn. Tilstanden i skiløypetraseene er i hovedsak god. Løypene ligger ofte i myr med lite vegetasjon, men ved lite snø har vi kartlagt noen områder som bør ryddes.

Påsken 2022 - gøy med arrangement!

Etter en lang periode med Covid-19 har velforeningens påskearrangement måttet utgå. Vi håper at vi kan komme i gang igjen med dette til førstkommende påske da dette gir et kjærkomment bidrag til vellets økonomi. Det er også en fin mulighet til å bli kjent med hyttenaboer og se igjen fjesene vi møter i skiløypene. Imidlertid trenger vi noen som kan administrere og gjennomføre dette arrangementet, malen ligger klar så det er så godt som plug & play.

Vi ber dere som vil gjøre en innsats med påskearrangement eller sommer- og skiløyper om å ta kontakt med espen.loe@ebnett.no.

Kassereren vår har sendt ut faktura for årets medlemskontingent. Mange har allerede betalt og det er vi takknemlig for. Vi trenger bidrag fra dere alle for å sikre gode løyper både sommer og vinter.

Med dette ønsker vi alle våre medlemmer en fin vinterferie og gode helgeturer i et langrennspreppet fjell!

Hilsen

Styret