Digitalt årsmøte og styrereferat

18.09.2020

Da er referat etter siste styremøte avholdt 2.9.2020 publisert og kan lastes ned her

Digitalt årsmøte 19.-25.10.20

Grunnet den pågående COVID-19 situasjonen har styret besluttet å gjennomføre et digitalt årsmøte. Dette for å overholde de råd og retningslinjer som er satt i forhold til å samle mange personer på samme sted.

Dersom du har saker du ønsker ta opp på Årsmøte må dette sendes inn INNEN 01.10.2020 til styret ved Arild. Kontaktinformasjon finner du her

Et digitalt årsmøte holdes over flere dager, som gir deg som medlem god tid til å lese, diskutere og stemme.

Når styret er klar med sakslisten får du en innkallelse på SMS med informasjon og link til møtet. Du kan logge inn via telefon, nettbrett og PC.

Her kan du lese deg opp på sakene og diskutere med andre medlemmer, og når du er klar, kan du avgi din stemme (innen tidsfristen). Du kan følge avstemmingen underveis og se resultatet så snart styret er ferdig med protokollen.

For å lese mer om digitale årsmøter kan du klikke her

Denne informasjonen sendes også digitalt til medlemmer av Åsbøseterdalen Velforening. Det er kun medlemmer som får innkallelse til årsmøte og som dermed kan stemme i saker og valg.

Styret i Velforeningen håper på god respons på årsmøtet!