God Jul!

10.12.2021

Vi nærmer oss jul, og for mange en ferie på hytta. Nå midt i desember er det lite snø, men vi er heldige som har fått en kuldeperiode med tele i bakken og frosne bekker og myrer. Alt ligger til rette for en fantastisk sesong, men vi trenger mer snø før vi kan kjøre løyper.


Våre gode hjelpere har brukt sommeren godt, og vi har fått etablert ny trasé langs Deileslitjønn slik at løypa går på tørt land. Løypekomiteen har befart mye av løypenettet, forsterket merkingen og sjekket status. Det ligger nok fortsatt noen trær i traseene etter uværet som må ryddes, og mye ble gjort i helgen som gikk. Det er fortsatt noen utfordringer i sørenden av Breisetvannet, og dette gjør at vi i hovedsak må bruke bruke scooter sørover denne sesongen. Videre er vi avhengige av god is for å passere Dalsstulstjønn.


Kommunen har satt i gang med revisjon av arealplanen. Styret har gitt innspill i forhold til våre sti- og skiløyper. Viktigst for oss vil være å styrke løypenettet nord i området vårt, hvor det tilrettelegges for mange nye hytter og medlemmer.
Til sommeren trenger vi å styrke vedlikeholdet av sommerløypene våre. I dag er det litt tilfeldig hvem som tar ansvar og rydder i sine områder, og hvor løypene sperres av nedfallstrær. Styret ønsker å få oversikt over dere som føler ansvar for ulike stier, men også med nye bidragsytere som sammen med sine hyttenaboer kan ta ansvar for en sti som trenger oppsyn.


Etter en lang periode med Covid 19 har velforeningens påskearrangement måttet utgå. Vi håper at vi kan komme i gang igjen i 2022. Arrangementet er en fin mulighet til å bli kjent med hyttenaboer og se igjen fjesene vi møter i skiløypene. Her må vi ha frivillige som kan administrere og gjennomføre, ønsker du eller noen du kjenner å bidra? Påskerennet gir et kjærkomment bidrag til velforeningens økonomi, og går uavkortet til skiløyper, Asgeir og stier. Ta kontakt med espen.loe@ebnett.no

I januar vil kassereren vår sende ut faktura for årets medlemskontingent. Noter gjerne begivenheten i kalenderen, det er mange som overser en faktura som kommer på email og ikke i nettbanken. Vi trenger bidrag fra dere alle for å sikre gode løyper både sommer og vinter.

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul og et fint nyttår - god tur!

Hilsen
Styret