Informasjon vedr ny løypemaskin 2019

22.11.2019

Vel overstått høst alle sammen - nå begynner vi å bli klar for en ny vinter!

Årsmøtet som ble gjennomført i påsken, ga styret fullmakt til å gå til innkjøp av ny løypemaskin for å erstatte Asgeir II som vi nå har hatt i 13 år.

Det er da gledelig å kunne informere alle medlemmene om at vi nå har gått til innkjøp av en «ny» brukt maskin, Asgeir III. Prisen ble 1 250 000 kr inkludert mva, noe som er innenfor rammen på 1 300 000 kr som ble vedtatt på Årsmøtet. Det er skrevet kontrakt med levering av maskinen før jul. Asgeir III er en 2015 modell av samme type som vi har i dag, men med flere
forbedringer både i motor, drivverk og kjørekomfort for sjåfør. Nå jobber styret med å få på plass alle nødvendige søknader om økonomisk støtte fra instanser der vi har mulighet til å få dette.

I tillegg er vi glade for å kunne informere om at vi har solgt Asgeir II til en pris på 190 000 kr. Dermed unngår vi en økning i driftsbudsjettet på service og vedlikehold av en 20 år gammel maskin, og vi frigjør kapital som kan benyttes til løypeutbedring, innlegging av strøm osv.

For å gi vår nye løypemaskin gode arbeidsvilkår jobbes det nå i samarbeid med grunneierne for å utbedre traseene som skal prepareres til skiløyper til vinteren.

Følg med på Facebooksiden og hjemmesiden vår for oppdatert informasjon!

Med ønsker om en god helg,

Styret i Åsbøseterdalen Velforening