Medlemskontigent 2024 og ny løypemaskin!

22.01.2024

Denne vinteren startet litt «bratt» da løypemaskinen Asgeir III sank i et av de mange myrhullene/småtjønna på østsiden av Veavatnet på Ålykkja-løypa. Det gikk heldigvis bra med Eivind som kjørte Asgeir. Etter noen dager under vann i -20˚C og en krevende redningsoperasjon ble Asgeir anbefalt kondemnert av forsikringsselskapet

Det er få brukte løypemaskiner på markedet. Styret har vurdert tre-fire ulike maskiner på Østlandet og besiktiget et par av dem. Den maskinen vi har endt opp med, er lik den gamle (PistenBully 100), og er en nyere modell (2017) med noe mer utstyr. Den er fortsatt i bruk i Asker, det ser ut som vi vil få den i begynnelsen av februar.

Den nye løypemaskinen koster nær 900 000 kroner mer enn hva vi fikk utbetalt av forsikringsselskapet. Det betyr at vi har brukt nesten alle disponible midler til denne anskaffelsen. Styret skal søke om momsrefusjon, driftsmidler fra kommunen og støtte fra infrastrukturfondet for å minske denne differansen. Dette vil vi informere mer om på årsmøtet i pinsen.

For å styrke velforeningens økonomi ber vi alle om å velge Åsbøseterdalen velforening som sin grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Det kan du enkelt gjøre her: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/din-mottaker/994892851👍 Da får vi inntil 7 prosent av din spill-innsats 😊Skulle du møte på en hyttenabo som ikke er medlem, er det fint om du oppfordrer dem til å ta kontakt med Bjørge Johansen (bjjohane@online.no) i styret for å melde seg inn. Du kan også støtte foreningen med å levere panteflasker på Joker-butikken i Nore. Når du har pantet er det en tydelig merket postkasse rett ved panteautomaten.

Mens vi venter på Asgeir IV, gjør løypelaget en formidabel innsats med å kjøre løyper med scootere. Dette er både tyngre og tar lengre tid enn med maskin, så vi setter stor pris på deres innsats for å lage løyper i dalen vår. I styret er Bjørn Enger løypekontakt (95182755).

Alle våre medlemmer har nå fått medlemskontigenten tilsendt på mail. Skulle du ikke ha mottatt denne ta kontakt med Bjørge. Per 2024 er kontigenten kr 1000,-. Takk for støtten! Dette er betydelige bidrag til å opprettholde de fantastiske løypene våre!


Bli gjerne med i Facebook-gruppen vår: www.facebook.com/asboseterdalen

Fortsatt god vinter!

Hilsen Styret