Styremøte gjennomført i februar 2022

10.03.2022

17. februar ble det gjennomført et styremøte i Velforeningen, hvor følgende ble tatt opp:

Agenda:

Situasjonen i fjellet (vær, føre og løyper)

 • Flere løyper er nå preparert med løypemaskin og mesteparten av løypene er fra før preparert med scooter, så løypenettet er etter forholdene godt forberedt til vinterferieuka.

Status kontingent

 • Roar orienterte om status. Vi er i god rute for å få inn det vi skal.

Status regnskap

 • Roar orienterte om status.

Ansvar/Bidrag ifm private Scootere

 • Velforeningen kan støtte mindre reparasjoner som følge av løypekjøring.
 • Vi skal vurdere å innføre en ordning som gir rom for å kompensere løypekjørere med snøscooter når det oppfordres om dette fra løypeansvarlig.
 • Bjørn Halland og Knut Tråseviken er villige til å være reservesjåfører på Asgeir 3.
 • Anders Kurverud er interessert i å læres opp som løypekjører med Asgeir 3.

Påskearrangement

 • Styret oppfordrer folk til å melde til å stille i arrangementskomité med et brev til medlemmene på e-post i tillegg til innlegg på Facebook-sida vår.
 • For en langsiktig løsning tas dette opp som sak på årsmøtet.

Årsmøte

 • Vi planlegger nå med fysisk årsmøte i pinsen.
 • Valgkomiteen varsles for å starte arbeide med å nominere kandidater til nytt styre og andre aktuelle roller.

Eventuelt

 • Holmevannsameiet er forespurt om å få opp gapahuk i området, men er ikke interessert i dette.

Hele referatet kan lastes ned her

Med ønsker om en fin helg når den tid kommer,

Styret