Styremøte gjennomført i november

23.11.2021

Den 23.11 ble det avholdt nytt styremøte, referatet fra dette kan du lese nedenfor eller du kan laste det ned her

Styret vil samtidig ønske alle hytte-eiere en riktig fin førjulstid!

Referat fra Styremøte Åsbøseterdalen velforening

Dato: 23 nov 2021
Deltakere: Espen, Arild, Tormod, Lars, May Britt, Roar
Referent: Arild

Agenda:

Tilbakemelding Nore og Uvdal Hytteforbund

 • Tormod orienterte fra siste møte. Ingen spesifikke saker for vårt område
 • Fordeling av midler til hytteforeningene er ferdigstilt for dette året

Løypekjøring

 • Vi har sendt innspill om aktuelle løypetraseer til kommunens arealplan
 • Det er flere aktuelle nye traseer nord i området vårt der det er mye nybygging
 • Vi tilstreber traseer som unngår islagte vann av sikkerhetsmessige årsaker
 • Utfordringer med preparering sør for Breisetvannet. Løypemaskina kommer ikke forbi naust ved vannet, så denne løypa kan bare kjøres med snøscooter. Vi ønsker dialog med grunneier om dette.
 • Det er behov for flere løypekjørere som kan forsterke løypelaget ved å overlappe med Eivind Kurverud. Vi kontakter aktuelle kandidater for å sjekke muligheter for å bidra. Vi kontakter også Antra for å undersøke mulighet til å kurse nye løypekjørere. Espen følger opp.
 • Service på Asgeir III hos Numedal rep skal bestilles. Espen følger opp.
 • Vi har en fri service på snøscooteren som del av kjøpsavtalen. Denne tas våren 2022.

Medlemskontingent

 • Mail sendes ut til alle medlemmer i slutten av januar
 • Vi oppfordrer grunneiere til å varsle om nye potensielle medlemmer. I tillegg følger styremedlemmene med i sine nabolag om det kommer nye hytteeiere.

Oppfølgingsliste:

- Vurdere alternative ressurser til løypekjøring - Espen

- Vurdere om vi skal etablere «varmebod» med toalett i tilknytning til garasjen til Asgeir - Roar/Tormod

- Værstasjon og web-kamera på nettpunkt på garasjen til Asgeir - Tormod

- Etablering av gapahuk i et skiløypekryss - Espen

- Dugnadsstyrke til å arrangere påskeskirenn - Espen

- Løypetrase sør-enden av Breisetvannet