Velkommen til Årsmøte 2021

10.05.2021

Styret vil med dette invitere alle medlemmer av Åsbøseterdalen Velforening til vårt digitale årsmøte!

Grunnet covid-situasjonen er det dessverre ikke mulig å gjennomføre årsmøtet fysisk, og styret har vedtatt at det gjennomføres digitalt.

Basert på erfaringene fra fjorårets møte ønsker styret å styrke dialogen i forbindelse med innmeldte saker. Vi ber om at saker til møtet meldes til Espen Løe (mail espen.loe@ebnett.no ) innen 23. mai 2021. I etterkant av dette settes det opp saksliste og blir tilrettelagt for dialog, samt setter sammen en anbefaling til votering på sakene.

Mer informasjon om innlogging, lenke til innlogging og gjennomføring sendes ut til alle medlemmene i forkant av møtet. Det vil kun være en person per hytte (betalende medlem) som kan stemme.

Årsmøte gjennomføres i perioden 12. - 20. juni 2021.

Styret håper på et godt oppmøte og konstruktive diskusjoner! Vel møtt!

Med ønsker om en fin langhelg og god 17. mai,

Styret.