Velkommen til vinterferie!

19.02.2021

Vi nærmer oss slutten av februar og mange av oss planlegger vinterferie på hytta. Vinteren kom seint denne sesongen, men har markert seg med mye snø og kaldt stabilt vær. I tillegg har vinden latt skiløypene ligge i fred og vi har hatt gode forhold i området vårt etter jul.

For å bedre kommunikasjonen mellom styret, løypekjører og vellets medlemmer er det utarbeidet en løype og kjøreplan. Denne har tatt utgangspunkt i dagens situasjon og vil endres i takt med medlemmenes ønsker og bidrag. Løypeplanen finner du her , og når det gjelder hva man kan forvente av kjøring er det bestemt at det ved normale vinterforhold kjøres løype torsdag eller fredag, ved behov skal løypene vedlikeholdes gjennom helgen. I etterkant av større snøfall kjøres det ekstra. I vinterferieukene (8+9), og til jul/påske, kjøres det løype i ukedagene ved behov. Merk at ved krevende forhold er det traséen fra Breiset til Langmyrhaugen og Sæterløypa som prioriteres.

Utstyr til kjøring og fiber i garasjen

I vinter har Styret jobbet med styrking av evnen til å kjøre løyper. To sporsettere er anskaffet og bidrar allerede til gode løyper der Asgeir ikke kommer fram som over Svartevann. Neste skritt blir å vurdere anskaffelse av en snøscooter i samsvar med forrige årsmøtets vedtak.

På litt lenger sikt jobber vi med å installere fiber i garasjen slik at man blant annet kan styre motorvarmer til Asgeir. Dette er viktig i forhold til slitasje på maskinen og forsikring. Vi er innvilget støtte fra infrastrukturfondet til dette tiltaket.

Utbedring av løyper og dugnad

Utbedring av løypene er avgjørende. Med de ustabile vintrene i lavlandet trekker flere til fjells om vinteren og mange ønsker skiløyper fra snøen kommer til «pinse». Strategien til Velforeningen er isfrie traséer der dette er mulig og vi ønsker å merke og rydde eksisterende traséer slik at de skaper lite slitasje på utstyret og krever lite snø. Erfaringene fra i høst hvor brua i Holmevannsløypa ble tatt av flom sier at vi må jobbe videre med gode løsninger for krysning av bekker.

Vi har mottatt forespørsel om vi kan utvide vårt område til Haugåsen. Denne traseen ligger i «bortkant» av vårt område men vil eventuelt gi litt mer stønad fra kommunen.

Vi har rikelig med oppgaver framover for å sikre gode skiløyper. Vil derfor minne om årets kontingent som nylig ble sent ut. Vi er avhengig av deres bidrag både økonomisk og til sommerens dugnader. Dugnad er en fin måte å bli kjent med folket i hytteområdene. Det var riktig så hyggelig å få være med da vi berget og flyttet Holmevanns-brua tilbake til sin naturlige plass.

Info om kontingent

Torsdag 11. februar ble det sendt ut to mailer (en med og en uten vedlegg) angående medlemskontingent 2021. Tilbakemeldinger fra enkelte medlemmer tyder på at e-posten ble merket som søppel-post/har havnet i søppel-mappen og at noen også har hatt problemer med PDF-vedlegget. Styret ønsker å presisere at dette er en mail sendt ut av styret, og ikke søppel-post.

Dersom du ikke har mottatt denne mailen, eller har problemer med å få tilgang til denne, ber vi deg om å sende en mail til roar.elgaaen@online.no og gi beskjed. Vedlegget kan også leses ved å klikke her

Avslutningsvis ønsker styret å ønske alle en riktig fin vinterferie!

Styret i Åsbøseterdalen velforening